Liberisme

Dikke van Dalle

Dikke van Dalle

LIBERISME.,

Liberisme (het: vgl.-isme) [van Lat. Libertas of Fr. liberté] richting in de beeldende kunst waarbij verschillende perspectieven van een object worden verenigd tot een driedimensionale eenheid.

De Steeds sneller veranderende wereld eist meer van de mens, grenzen worden sneller verlegd. Dit vraagt om een steeds groter aanpassingsvermogen. Naast rationeel denken zal emotioneel handelen meer benadrukt moeten worden, teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de maatschappij. Denken en gevoel optimaliseren en creatieve en spontane uitingen omzetten in een visie.

Deze drie-eenheid van denken, gevoel en visie zal een leidraad zijn voor iedereen die de toekomst als ultieme uitdaging tegemoet wil treden,
Specialisatie of samenwerking daarbij als spil tot grotere betrokkenheid en meer succes.
In het recente werk van MIREILLE GESTEL zien we deze onlosmakeijke drie-eenheid, het liberisme, steeds weer terug.
De diversificatie van vormen van een idee of object staat daarbij centraal. Deze vormen worden samengevoegd tot een driemensionale vorm eenheid binnen een of meerdere vlakken in het schilderij. Deze niet alleen de combinatie van denken en gevoel bezielen, maar tevens de toekomst als uitdaging inleiden..
De spanning van dit avontuur is voelbaar, balt zich samen tot een krachtig beweeglijk teken van leven. Veelal een figuratief geschilderd “leven” om de beeldende kracht van de vorm, het idee of de emotie optimaal uit te kunnen drukken, En zoals MIREILLE GESTEL het verwoordt: “Met verstandelijke waarneming maar met het spontane besluit en door het gevoel gestimuleerde uitvoering”. Pogend aldoende een verbeeldingswereld vol spanningen,tegenstrijdigheden, maar ook harmonie neer te zeten en de toeschouwer mee te laten voeren in het kunstwerk. De betrokkenheid daarin als aanzet tot het liberisme..
De wereld gevoelig en juist.

Recente berichten